Punjab

ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਗਣਾ ਕਰਨ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ 23000 ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ !

ਅੱਜ ਦੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਵੀ ਚਲਾਉਣੇ ਹੋ ਦੋ ਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ 23000 ਤੱਕ ਦਾ ਜਰੁਮਾਨਾ। ਦੋ ਪਹੀਆ ਚਾਲਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ ਜਿਸ …

Read More »