ਸਰਦੀਆਂ ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ_ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਮੋਟਾਪਾ, ਕੋਲੈਸਟ੍ਰੋਲ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ !

ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ ਜਾਂਣਕਾਰੀ ਲੇ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ,ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਓ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਸ਼ੂਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਮੋਟਾਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ,ਅੱਜ-ਕਲ ਹਰ ਕੋਈ ਸੁੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ

ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਤੋ ਸੁੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਸੁੰ-ਦ-ਰ-ਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡਾ ਸਰੀਰ ਅੰਦਰ ਤੰ-ਦ-ਰੁ-ਸ-ਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱ-ਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਸਾਡੇ

ਚਿਹਰੇ ਉਪਰ ਵੀ ਨਿ-ਖਾ-ਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ,ਇਸ ਨੁਕਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਬੁੱਢੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਰੀਰ ਸਿਰ ਤੋ ਲੈ ਕੇ ਪੈਰਾ ਤਕ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ, ਖ-ਸ-ਖ-ਸ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੋਸ਼ਕ ਤੱਤ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕੇ

ਤੁਹਾਡੀ ਸਰੀਰਕ ਕ-ਮ-ਜ਼ੋ-ਰੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਗਏ ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈ-ਸ-ਟ-ਰੋ-ਲ ਦੀ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਰੋ-ਗਾਂ ਨਾਲ ਲ-ੜ-ਨ ਦੀ

ਸ਼ਕਤੀ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਚੁਗ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਅੰ-ਤ-ੜੀ-ਆਂ ਦੀ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੂੰ ਖਾਦਾ ਪੀ-ਤਾ ਨਹੀ ਲੱਗਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੀ ਭੁੱਖ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ

ਬਣਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ ਹੱਥ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋ-ਕ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋੜ ਦਰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਣ ਵਾਲ ਝ-ੜ-ਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਹੈ

ਇੱਕ ਚਮਚ ਮੇਥੀ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚਬਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾ ਲਵੋ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀ ਲਵੋ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਸੀ ਇਹ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਰਹੋਗੇ ਅਗਲੀ ਦੀ ਇਹ ਮਨੱਕਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੈ-ਗ-ਨੀ-ਸ਼-ਅ-ਮ ਆਇਰਨ ਅਤੇ

ਪੋਟਾਸ਼ੀਅਮ ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂ-ਨ ਦੀ ਕ-ਮੀ ਨੂੰ ਦੂ-ਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਛੇ ਮੁਨੱਕੇ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਤੇ ਫੇਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ,

ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲਸੀ ਦੇ ਬੀਜ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਮੇਗਾ 3 ਫੈਟੀ ਐ-ਸਿ-ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,ਅਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿਚ ਇੱਕ ਚਮਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉਠ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਸੇ-ਵ-ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ

ਸ-ਬੰ-ਧਿ-ਤ ਕੋਈ ਸ-ਮੱ-ਸਿ-ਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂ-ਨ ਦਾ ਵਹਾਅ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋ-ਗ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਗੇ ਹਾਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈ-ਸ਼-ਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਾਲੇ ਛੋਲੇ ਇਸ ਵਿਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਫਾਈਬਰ ਵਿਟਾਮਿਨ ਸੀ

ਭਰਪੂਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੈਸ ਕਬਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਜੇ ਛੋਲਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ਼-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਜਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿਚ ਤਾ-ਕ-ਤ ਆਵੇਗੀ ਤੁਹਾਨੁੰ ਜੁਕਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾਇਸ

ਪ੍ਰਕਾਰ ਉੱਪਰ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾ-ਣ-ਕਾ-ਰੀ ਨੂੰ ਧਿ-ਆ-ਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਇ-ਸ-ਤੇ-ਮਾ-ਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਹੇਗਾ ਬਾਕੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਵੀਡਿਓ ਵਿਚ ਦੇਖੋ

ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੋਸਲ ਮੀਡੀਆ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਜਾ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀ ਹੈ ਅਸੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅੱਗੇ ਸੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਜੇ ਅੱਗੇ ਤੋ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਜ ਲਾਇਕ ਕਰੋ ਤਾ ਜੋ ਹਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੋ ਸਕੇ

About admin

Check Also

ਧਨੀਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਜਾਣ ਕੇ ਹੋ ਜਾਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ !

ਦੋਸਤੋ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਨੁਸਖੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *